Kære Forum-folk

Som vi meldte ud for nylig, har vi i Forums bestyrelse besluttet at aflyse årets Forum pga. corona-/COVID-19-situationen. Ifølge vores vedtægter skal vi dog afholde vores Årsmøde, der er foreningens højeste myndighed. I kan se vedtægterne her: http://aaa-forum.dk/?page_id=183

De vigtigste punkter på årsmødet er godkendelse af regnskab, valg til bestyrelsen og behandling af indkomne forslag. I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle modtager genvalg: Dorthe Bendtsen, Signe Hommelhoff, Ann Holm Nielsen og Thomas Stabell.

Der er som regel ingen forslag, og regnskab og valg til bestyrelsen plejer at foregå uden kommentarer. Derfor foreslår bestyrelsen, at Årsmødet afholdes med deltagelse udelukkende af den siddende bestyrelse, at denne bestyrelse fortsætter på posten, samt at vi frem for at præsentere årsregnskabet på Årsmødet nøjes med at lægge det op på www.aaa-forum.dk – det skal jf. vedtægterne ske senest 8 dage før Forum skulle have været afholdt, dvs. fredag d. 18. september 2020. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2020 suspenderes.

Såfremt man har forslag til behandling eller ønsker at stille op til bestyrelsen, skal bestyrelsen jf. vedtægterne have besked herom mindst 14 dage før Årsmødet, dvs. i løbet af fredag d. 11. september 2020.
Vi håber, at denne fremgangsmåde kan accepteres – ellers er I selvfølgelig velkomne til at kontakte formand Dorthe Bendtsen på mail dorthe.aaaforum@gmail.com eller telefon 51518894. Send også en mail til Dorthe, hvis I skulle have lyst til at deltage i det digitale Årsmøde, som bestyrelsen holder via Zoom fredag d. 25. september kl. 15.00.

De bedste hilsner fra Forums bestyrelse