Foto: Mo Michelsen Stochholm Krag
FORUM FOR ARKITEKTONISK KULTURARV

FORUM for arkitektonisk kulturarv er en forening dannet i september 1987 af arkitekter med afgang fra Institut for Arkitektonisk Kulturarv (tidl. Afdelingen for Restaurering, By- og Bygningspleje) på Arkitektskolen i Aarhus

Foreningen tilstræber at kvalificere den arkitektfaglighed, der knytter sig til bevaringsbegreber i forbindelse med hele kulturmiljøet - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Foreningen afholder årligt et arrangement, hvor dimittender og studerende fra instituttet/afdelingen samles omkring et fagligt tema. Dette tema belyses ved forelæsninger og indlæg af indbudte fagfolk samt af foreningens egne medlemmer. Der er tradition for at arrangere en ekskursion lørdag i forbindelse med årets faglige tema.

Det årlige FORUM-arrangement afholdes traditionelt over to dage (fredag - lørdag), 4. weekend i september måned. Udover det konkrete faglige indhold er det FORUM´s formål gennem arrangementerne at vedligeholde og skabe kontakter mellem medlemmerne - det gælder såvel nye som gamle. Derfor afholdes der bl.a. en festmiddag for deltagerne fredag aften.