Forums rejselegat – fejring af den fælles faglighed

 

I 2017 fyldte Forum 30 år, og i den anledning indstiftede Forum et rejselegat, der kan søges af medlemmer af Forum eller arkitekter med restaureringsfagligt fokus. Da 2017 var legatets første år, blev det efter bestyrelsens valg tildelt Lars Nicolai Bock, men herefter skal legatet søges.

Med rejselegatet vil Forum fejre den fælles faglighed ved at give tilskud til en studierejse, hvor legatmodtageren kan styrke sin faglighed generelt eller undersøge et særligt emne eller område i forbindelse med et projekt med fokus på restaurering, transformation og arkitektonisk kulturarv bredt forstået – det kan være alt fra detalje til stor skala, fra praktisk til teoretisk, fra materielt til immaterielt, i Danmark eller udlandet og med frit valg af metode (lyd, billede, tekst, tegning m.v.), så længe det knytter an til arbejdet med den arkitektoniske kulturarv.

Det er Forums bestyrelse, der vurderer de indkomne ansøgninger og vælger, hvem der skal modtage legatet, der uddeles til Forums seminar hvert andet år i ulige år.

Forum får også glæde af legatet, når legatmodtageren på Forums seminar året efter tildelingen kan dele sine erfaringer med Forums deltagere.

Legatet er p.t. på 8.000 kr. og er som rejselegat skattefrit.

Legatets vedtægter kan læses her.

 

Hvem kan søge?

Medlemmer af Forum, dvs. deltagere til Forums årlige seminar, studerende på eller arkitekter med afgang fra fagområdet på Arkitektskolen Aarhus samt i særlige tilfælde andre personer, der arbejder med restaurering og kulturarv.

 

Hvornår er fristen for at søge?

Senest d. 1. august i et uddelingsår, dvs. ulige år.

Rejsen må ikke være foretaget, inden legatet søges og uddeles.

 

Hvordan søger man, og hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgninger skal være korte og præcise (maks. 3 A4-sider inkl. eventuelle illustrationer). En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af, hvor rejsen går hen, og hvornår den foretages, hvad rejsens formål er, hvorfor rejsen/projektet er interessant for ansøger, hvordan ansøger vil gribe projektet an (hvad skal undersøges og hvordan), og hvad ansøger forventer at få ud af rejsen/projektet.

Ansøgningen skal også indeholde en kort beskrivelse af ansøger (navn, afgangsår eller studietrin, særlige fag- eller interesseområder) og et overordnet budget, herunder hvilke andre fonde, der evt. er søgt og modtaget støtte fra.

Ansøgninger skal sendes til legatkomitéen, dvs. Forums bestyrelse, pr. e-mail til post@aaa-forum.dk

 

Hvornår får man svar?

Legatet uddeles hvert andet år i ulige år til Forums seminar, der altid afholdes den fjerde weekend i september, og det er således først her, at legatmodtageren får besked om modtagelsen og andre ansøgere får afslag.

 

Hvornår skal rejsen foretages, og hvad skal der ske bagefter?

Legatrejsen skal være foretaget inden for et år, dvs. inden Forums seminar året efter uddelingen, således at legatmodtageren kan formidle erfaringer fra rejsen til Forums seminar i lige år. Forum stiller ingen krav til legatmodtageren, men håber på en ’afrapportering’, som resten af Forums medlemmer kan blive inspireret af. Legatmodtageren bestemmer selv, hvordan dette kan foregå – det kan være et kort indlæg i Forums øvrige program, et billedshow, der kører under fredagsmiddagen, en tekst, der uddeles eller lægges på Forums hjemmeside, en podcast eller noget helt andet. Dette aftales nærmere med bestyrelsen.